Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός

Αχιλλέα Παράσχου 145 / Τ.Κ. 11475 - Αθήνα

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


Αριθμός Δόσεων: 6

Πατησίων 137

Τηλ. 210 8658881 – 6987079277