Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός

Αχιλλέα Παράσχου 145 / Τ.Κ. 11475 - Αθήνα

ΓΑΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.


Αριθμός Δόσεων: 4

1) Κ. Παλαιολόγου 32, Ν. Σμύρνη Τηλ. 210 9340159

2) Λαζαράκη 27 Γλυφάδα Τηλ. 210 89423015

3) Λευκαδοs 3 Μοσχάτο Τηλ. 201 4832793