Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός

Αχιλλέα Παράσχου 145 / Τ.Κ. 11475 - Αθήνα

ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ Θ.& Χ.


Αριθμός Δόσεων: 9

Λ. Μεσογειων  571  Αγ. Παρασκευη

Τηλ.210 6395645- 210 6000600