Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός

Αχιλλέα Παράσχου 145 / Τ.Κ. 11475 - Αθήνα

Α.ΚΑΤΡΙΤΣΗ- Δ.ΜΩΡΑΪ¨ΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 


Αριθμός Δόσεων: 5

Ακαδημίας  16

Τηλ. 210 3611211-3609191