Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός

Αχιλλέα Παράσχου 145 / Τ.Κ. 11475 - Αθήνα

ΚΟΝΙΑΡΗΣ Κ


Αριθμός Δόσεων: 6

1) Ιπποκράτους 164 Τηλ. 210 6422125

2) Λ. Πεντέλης 33 Τηλ. 210 6133890