Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός

Αχιλλέα Παράσχου 145 / Τ.Κ. 11475 - Αθήνα

ΚΟΝΙΑΡΗΣ Κ


Αριθμός Δόσεων: 6

1) Ιπποκράτους 164 Τηλ.6422125

2) Λ. Πεντελης 33 Τηλ.6133890