Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός

Αχιλλέα Παράσχου 145 / Τ.Κ. 11475 - Αθήνα

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡ.


Αριθμός Δόσεων: 10 

Πανεπιστημιου 42 Αθηνα

Τηλ. 3614517  3615922