Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός

Αχιλλέα Παράσχου 145 / Τ.Κ. 11475 - Αθήνα

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡ.


Αριθμός Δόσεων: 10 

Πανεπιστημιου 42 Αθηνα

Τηλ. 210 3614517 – 210 3615922