Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός

Αχιλλέα Παράσχου 145 / Τ.Κ. 11475 - Αθήνα

ΜΗΚΟΣ ΒΑΣ.


Αριθμός Δόσεων: 6

Μητροπόλεως   66

Τηλ. 210 3231219