Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός

Αχιλλέα Παράσχου 145 / Τ.Κ. 11475 - Αθήνα

Αθήνα 5/6/2020

Συναδέλφισες και Συνάδελφοι, μέλη τού Προμηθευτικού και Καταναλωτικού Συνεταιρισμού,

σας γνωστοποιούμε ότι την 15η μηνός Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα από ώρας 14.00 έως 17.00 θά πραγματοποιηθούν στα γραφεία τού Συνεταιρισμού οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου,

Είχε προηγηθεί αναβολή λόγω τού θέματος Covid-19.

Οι ενδιαφερόμενοι Συνάδελφοι προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα καταλυτική ημερομηνία έχει τεθεί από την Εφορευτική Επιτροπή ή 10/06/2020.