Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός

Αχιλλέα Παράσχου 145 / Τ.Κ. 11475 - Αθήνα

ΜΠΑΚΛΑΤΖΙΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ


Αριθμός Δόσεων: 8

Θησέως & Σκρα 92 Καλλιθέα.

Τηλ. 9523965