Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός

Αχιλλέα Παράσχου 145 / Τ.Κ. 11475 - Αθήνα

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ


Αριθμός Δόσεων: 10

1) Χαλκοκονδύλη 1 & Τζωρτζ 8 Τηλ.3816583

2) Ερυθραίας 3 & Π. Τσαλδάρη

    Περιστέρι Τηλ.5724179

3) Αγ. Ιωαννου  18 20  Αγ. Παρασκευ Τηλ.6008328