Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός

Αχιλλέα Παράσχου 145 / Τ.Κ. 11475 - Αθήνα

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ


Αριθμός Δόσεων: 10

1) Χαλκοκονδύλη 1 & Τζωρτζ 8 Τηλ. 210 3816583

2) Ερυθραίας 3 & Π. Τσαλδάρη

    Περιστέρι Τηλ. 210 5724179

3) Αγ. Ιωάννου  18 20  Αγ. Παρασκευή Τηλ. 210 6008328