Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός

Αχιλλέα Παράσχου 145 / Τ.Κ. 11475 - Αθήνα

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ


Αριθμός Δόσεων: 4

Γ! Σ/βρίου 55   Αθήνα

Τηλ. 8215338