Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός

Αχιλλέα Παράσχου 145 / Τ.Κ. 11475 - Αθήνα

ΤΖΕΛΑΛΗΣ Γ.


Αριθμός Δόσεων: 7

1) Μάρνη 45

Τηλ. 210 5227841

2) Α. Παπανδρέου 24, Γλυφάδα

Τηλ. 2130 382061