Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός

Αχιλλέα Παράσχου 145 / Τ.Κ. 11475 - Αθήνα

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡ.

Αριθμός Δόσεων: 10

Πανεπιστημιου  42

Τηλ.210 3614517