Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός

Αχιλλέα Παράσχου 145 / Τ.Κ. 11475 - Αθήνα

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ


Αριθμός Δόσεων: 6

Αιόλου 105

Τηλ. 3240487