Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός

Αχιλλέα Παράσχου 145 / Τ.Κ. 11475 - Αθήνα

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.


Αριθμός Δόσεων:  5

Στρ. Καλλαρη  28   Κ.Πατησια

Τηλ.210 8317227