Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός

Αχιλλέα Παράσχου 145 / Τ.Κ. 11475 - Αθήνα

ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΝΙΚ.


Αριθμός Δόσεων: 1o

1) Χρεμωνίδου 16, Παγκράτι

2) Σ. Προΐου 19, Σύρος

    Τηλ. 7521676 – 0281 80337